Neplodnost - Poliklinika IVF, Zagreb, Hrvatska

Radno vrijeme: pon, uto, sri od 8.00 - 14.00 sati, čet od 8.00 do 19.00 sati

Prof.dr.sc.Velimir Šimunić
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Poliklinika IVF
Babonićeva 121, Zagreb
Ž I V O T O P I S

te dosadašnja stručna, znanstvena, nastavna i društvena djelatnost

1) Osobni podaci

• Rođen 31. prosinca 1946. g. u Varaždinu
• Otac troje djece
• Adresa: Jagodnjak 1, Zagreb

2) Obrazovanje

• Osnovna i srednja škola u Zagrebu.
Maturirao s odličnim uspjehom u VII gimnaziji (1965).
• Medicinski fakultet u Zagrebu 1965-70.
• Poslijediplomski studij iz Biomedicine na Sveučilištu u Zagrebu (1972-73.)
• specijalizacija iz ginekologije i opstetricije - položio s odličnim uspjehom (1974.- 1978.)
• Subspecijalizacija (uža specijalizacija) iz humane reprodukcije 2001.g.
• Stručno usavršavanje u Londonu, Glasgowu, Houstonu, Erlangenu i Melbournu

3) Akademski stupnjevi i napredovanja

• Pomoćni asistent u Zavodu za anatomiju od 1969. g.
• Asistent (1971.)
• Magisterij (1974., Medicinski fakultet u Zagrebu) "Dobne promjene arterija unutrašnjeg uha"
• Doktorat znanosti (1985., Medicinski fakultet u Zagrebu) "Predviđanje ovulacije u žene"
• Sveučilišni docent (1985.).
• Sveučilišni izvanredni profesor (1996. i reizabran 2002.).
• Sveučilišni redovan profesor

4) Zaposlenja

• Medicinski fakultet u Zagrebu, od 10. travnja 1969. Zavod za anatomiju
• Klinika za ženske bolesti i porode Medicinskog fakulteta i KBC-a od 1.7.1974.
• Rukovoditelj Zavoda za humanu reprodukciju Klinike od 1991. g.
• v.d. Predstojnika Katedre za ginekologiju i opstetriciju (2003. g.)
• rukovoditelj Referentnog centra Ministarstva zdravstva RH za humanu reprodukciju, ginekološku endokrinologiju i menopauzu

5) Nagrade

• Prva nagrada Rektora Sveučilišta u Zagrebu 1969. i druga nagrada 1970. za studentske znanstvene i stručne radove
• Nagrada grada Zagreba 1983. g.
• Nagrada INOVA 1984. g.

6) Sudjelovanje u domovinskom ratu

• Kao dragovoljac sudjelovao sam u Domovinskom ratu 1991. i 1992. godine kao član mobilnih kirurških i evakuacijskih ekipa Sanitetskog stožera. Bio sam član ili voditelj tih ekipa na brojnim zadacima u Vukovaru, Đakovu, Osijeku, Našicama, Slavonskom Šamcu, Bijeljini, Pakracu i dr.
• Član sam udruge Hrvatskih liječnika dragovoljaca 1990-1991., kao i Udruge dragovoljaca domovinskog rata
• Brigadir sam Hrvatske vojske
7) Odlikovanja

• Odlikovanje Ordenom rada sa srebrnim vijencem (1988.)
• Spomenica domovinskog rata 1990.-1992. (1994.)
• Pohvalnica za doprinos u obrani domovine (1994.)
• Redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića za doprinos u znanosti (1995.)
• Red Hrvatskog trolista (1995.)

8) Članstva u strukovnim udruženjima, urednik časopisa

• Hrvatski liječnički zbor 1973.
• Udruga ginekologa i opstetričara Hrvatske 1979.
• American Fertility Society 1981.
• European Society for Human Reproduction 1985.
• European Menopause and Andropause Society, 1995.
• International Menopause Society 1999.
• Predsjednik sam Hrvatskog društva za ginekološku endokrinologiju i humanu reprodukciju
• Potpredsjednik sam Hrvatskog društva za menopauzu
• The New York Academy of Science, od 1988.
• Predstavnik sam ginekologa Hrvatske u Svjetskoj udruzi ginekologa (FIGO)
• Urednik za ginekologiju časopisa “JAMA” za Hrvatsku
• Urednik časopisa “Gynaecologia et perinatologia” (od 2001.g.)
• Suradnik u Central Europe Advisory board za IVF

9) Akademska namještenja i nastavni rad

• Suradnik i nastavnik (pomoćni asistent i asistent) u Zavodu za anatomiju Medicinskog fakulteta od 1969.-1974. g.
• Sveučilišni asistent u Klinici za ženske bolesti i porode Medicinskog fakulteta u Zagrebu od 1974. g. do 1985. g.
• Sveučilišni docent iz ginekologije i porodništva u Klinici za ženske bolesti i porode Medicinskog fakulteta u Zagrebu od 1985. g.
• Profesor na katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – dodiplomska nastava od 1996. g.
• Subspecijalizacija (uža specijalnost) iz Humane reprodukcije – 2001. g.
• Predavač VIP-a: Humana reprodukcija i Biologija reprodukcije
• Predavač na poslijediplomskim studijima
 Perinatalna medicina
 Klinička farmakologija
 Zaštita majke i djeteta
 Školska medicina
• Predavač na redovitim tečajevima trajnog medicinskog usavršavanja iz ginekologije i porodništva; neonatologije; ultrazvuka; ginekološke endoskopije
• Predavač na poslijediplomskom tečaju I. kategorije iz ginekološke endokrinologije i humane reprodukcije
• Voditelj/suvoditelj poslijediplomskog tečaja I kategorije:
 Humana reprodukcija I ginekološka endokrinologija – 2001.
 Humana reprodukcija i ginekološka endokrinologija – 2004.; 2006. ; 2008.g.
 Indukcija ovulacije – od anovulacije do metoda pomognute oplodnje (MPO) – 2005., 2007.g.

10) Znanstveno-istraživački interes

• Reprodukcija čovjeka
• Anomalije reprodukcijskih organa
• Fiziologija menstruacijskog ciklusa
• Poremećaji menstruacijskog ciklusa
• Menoragije
• Ginekološka endokrinologija
• Sindrom policističnih jajnika
• Neplodnost
• Izvantjelesna oplodnja i metode pomognute oplodnje
• Kontracepcija
• Promjene u klimakteriju i postmenopauzi
• Endoskopska kirurgija u ginekologiji

11) Znanstvene i stručne publikacije

• Autor i koautor 150 znanstvena i stručna rada objavljenih u domaćim i svjetskim časopisima, knjigama i kongresima
• Znanstvene i stručne publikacije u posebnom prilogu
12) Knjige, nastavni tekstovi i edukacijski tekstovi

(Autor, koautor ili urednik 24 knjige odnosno stručno-nastavnih tekstova) 1. Kurjak A., Šimunić V.: Uloga automatske infuzijske pumpe u aktivnijem vođenju porođaja. U Perinatalna medicina, Medicinska naklada Zagreb, 1976.
2. Šimunić V., Baršić E.: Liječenje EPH gestoza, u Franičević i sur.- EPH gestoze. str. 345-366 Zrinjski, Čakovec, 1985.
3. V. Šimunić: Planiranje obitelji.
Pedijatrija danas. Zagreb, 1992.
4. Šimunić V.: Normalan porod, str. 162-177, u A. Dražančić i sur., Porodništvo, Šk. knjiga 1994.
5. Šimunic V.: Izvantjelesna oplodnja i ostale metode potpomognute reprodukcije u čovjeka, Litograf, 1998.
6. Šimunić V.: Humana reprodukcija, ginekološka endokrinologija, klimakterij i postmenopauza; Litograf, 1999.
7. Šimunić V. i suradnici: Ginekologija; Ljevak, Zagreb, 2001. godina
8. Šimunić V., Ciglar S., Suchanek E., Kupešić S.: Ginekološka endokrinologija i humana reprodukcija, knjiga predavanja, Poslijediplomski tečaj prve kategorije, Medicinski fakultet 2001.
9. Šimunić V. Hormonsko nadomjesno liječenje i dojka. U Bolesti dojke, HAZU - zbornik radova, Zagreb, 2001.
10. Šimunić V. i suradnici: Klimakterij i postmenopauza: hormonsko nadomjesno liječenje; FotoSoft 2002.
11. Šimunić V. i suradnici: Kontracepcija – reprodukcijsko zdravlje, FotoSoft 2002.
12. Šimunić V. Obrada neplodnog braka, U: Kurjak A. i sur. Ginekologija i perinatologija, Tonimir 2003.
13. Šimunić V. Klimakterij, menopauza i postmenopauza U: Kurjak A. i sur. Ginekologija i perinatologija, Tonimir, 2003.
14. Šimunić V. Kontracepcija. Postupnici za korištenje, FotoSoft, Zagreb, 2003.
15. Šimunić V. Steroidni hormoni. U B. Vrhovec, Farmakoterapija,2003.
16. Šimunić V, Kasum M. Bolesti štitnjače i neplodnost. Bolesti štitnjače u trudnoći. Đelmiš Josip i Kusić Zvonko i Ivanišević Marina. Zagreb, Laserplus, 2004.
17. Šimunić V. Hormonsko nadomjesno liječenje danas: u Nadomjesno liječenje u endokrinologiji, Solter M. i Vrkljan M., HAMZ, 2004.
18. Šimunić V i sur. Mirena – Konsenzus stručne skupine, Zadar, 2004.
19. Šimunić i sur.: I-IV Konsenzus o hormonskom nadomjesnom liječenju, Fotosoft, 1996-2005.
20. Šimunić V. Menoragija. Osnovna načela dijagnostike i liječenja, FotoSoft, Zagreb, 2006.
21. Šimunić V.: Sindrom policističnih jajnika, Fotosoft,2006.
22. Šimunić V i Francetić I. Smjernice u primjeni hormonskog nadomjesnog liječenja, u: Francetić I i Vitezić D. Osnove kliničke farmakologije, Med naklada, Zagreb,2007.
23. Šimunić V i sur.: Dobrobit i rizici oralne hormonske kontracepcije. FotoSoft,2008.
24. Šimunić V., Šprem Goldštajn M. Očuvanje plodnosti u žena liječenih od raka dojke. HAZU, Zbornik radova, Zagreb, 2008.
25. Šimunić V.,Šprem Goldštajn M. Koristi i rizici HNL-a – stav ginekologa. u: Ateroskleroza, HAZU, Zbornik radova, Zagreb, 2008.
26. Šimunić V. Izvanmaternična trudnoća: u Đelmiš J. i sur. Hitna stanja u ginekologiji, Zagreb, 2008.
27. Šprem M. Šimunić V. Kontracepcija i dijabetes. U: Đelmiš J. i sur. Dijabetes u žena, Med. Naklada, Zagreb, 2009.
28. Pavičić Baldani D., Šimunić V., Škrgatić L. Sindrom policističnih jajnika. U: Đelmiš J. i sur. Dijabetes u žena, Med. Naklada, Zagreb, 2009.
29. Šimunić V., Šprem M. Menopauza i dijabetes u Đelmiš J. i sur. Dijabetes u žena, Med. Naklada, Zagreb, 2009.
30. Šimunić V. Nenormalna krvarenja iz maternice. U Đelmiš J. i sur. Hitna stanja u ginekologiji i opstetriciji, Zagreb, 2011.
31. Šimunić V. i sur. Reprodukcijska endokrinologija i neplodnost – Medicinski pomognuta oplodnja – IVF. Školska knjiga, Zagreb, 2012.
32. Šimunić V., Francetić I. Smjernice za hormonsko nadomjesno liječenje. U: Francetić I., Vitezić D. Klinička farmakologija, Medicinska naklada, Zagreb, 2013.
33. Šimunić V. Menopauza i menopauzalna medicina, HDGEHR, Zagreb, 2013.
34. Šimunić V., Barišić D., Pavičić Baldani D. Nenormalna krvarenja iz maternice. HDGEHR, Zagreb, 2013.
35. Šimunić V. Kliničke smjernice za medicinski pomognutu oplodnju. Medix, Zagreb, 2013.
36. Šimunić V. (urednik). Zdravlje i kvaliteta života žena. Medix, Zagreb, 2013.
37. Šimunić V. 30 godina IVF-a u Hrvatskoj, HDGEHR, 2013.

13) Sudjelovanje na stručnim sastancima i kongresima

• Održao 260 predavanja na kongresima i seminarima u zemlji i inozemstvu
• Od 1974. g. aktivno sam sudjelovao na gotovo svim važnijim stručnim sastancima ginekologa u zemlji: Perinatalni dani, UGOJ, Udruge za fertilitet i sterilitet, Hrvatskog društva ginekologa i opstetričara, Hrvatskog društva za menopauzu i Hrvatskog društva za humanu reprodukciju.

• Također sam aktivno sudjelovao na većini Svjetskih kongresa o ginekologiji, reprodukciji čovjeka i sterilitetu:

- Svjetski kongresi ginekologa i opstetričara San Francisco, Rio de Janeiro, Montreal, Singapore
- IVF kongresi
Beč, Pariz, Melbourne, Norfolk, Jeruzalem - Svjetski kongresi o klimakteriju i menopauzi Stockholm, Hong-Kong, Kopenhagen, Beč, Amsterdam - Europski kongresi o humanoj reprodukciji Haag, Pariz, Hamburg, Budimpešta, Laussane, Prag
- Svjetski kongres o endoskopskoj kirurgiji u ginekologiji Firenca, Svjetski kongres o ginekološkoj endokrinologiji
• Bio sam pozvani predavač te voditelj stručnih rasprava na više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova (Kongresi reumatologa, endokrinologa, ginekologa u Hrvatskoj, Sloveniji, Aleksandriji, Tripoliju, Palm Beach, Norfolk, San Francisco, Melbournu, Solunu, Vancuver, Sankt Petersburg, Amsterdam, Prag, Pariz, Firenca, Ohrid)

14) Organizacija znanstvenih i stručnih skupova

• Predsjednik ili supredsjednik na 32 kongresa ili simpozija
• Organizator i suvoditelj I. i II. međunarodnog kongresa o “IVF i metode asistirane reprodukcije”, Dubrovnik 1986. i Dubrovnik 1989.
• Organizator i suvoditelj I., II., III., IV, V , VI I VII Hrvatskog kongresa o ginekološkoj endokrinologiji, humanoj reprodukciji i menopauzi, Brijuni 1997., Brijuni 1999. ,Dubrovnik 2001., Brijuni 2003., Brijuni 2005., Brijuni 2007., Brijuni 2009.g.
• Organizator i suvoditelj I., II., III. I IV konsenzus konferencije “Klimakterij i menopauza”, Zagreb 1994., Poreč 1998. , Poreč 2002., Šibenik 2005.
• Član znanstvenog odbora i potpredsjednik I., II. , III., IV I V Hrvatskog kongresa ginekologa i opstetričara, Zagreb 1995., Dubrovnik 1998. i Plitvička jezera 2001., Opatija 2004. i 2007.g.
• Organizator i suvoditelj simpozija – “Simpozij o urogenitalnom starenju”, Šibenik 2000.
• Organizator i voditelj “Prvi hrvatski kongres o kontracepciji”, Brijuni 2002.
• Suorganizator (supredsjednik znanstvenog odbora) “Drugog, trećeg, četvrtog i petog hrvatskog kongresa o osteoporozi”, Rovinj 2003., Rovinj 2005., Cavtat 2007., Rovinj 2009.
• Suorganizator i voditelj “2. hrvatsko-slovenskog simpozija o menopauzi i andropauzi”, Plitvice 2003., Rogaška Slatina 2005., Opatija 2007., Bled 2009.
• Predsjednik II Hrvatskog kongresa o sindromu policističnih jajnika, Bjelolasica, 2006.
• Organizator i voditelj “2nd Postgraduate Course on Menopause” – EMAS Workshop uključen u IV hrvatski Kongres o ginekološkoj endokrinologiji, humanoj reprodukciji i menopauzi, Brijuni 2003.
• Suorganizator i predsjednik “Simpozij o reprodukcijskom zdravlju”, Zagreb, 2006.
• Suorganizator i supredsjednik „4. Hrvatsko-Slovenski simpozij o menopauzi i andropauzi”, Opatija, 2007.

15) Znanstveni projekti

• Staračka nagluhost i staračke promjene unutrašnjeg uha (voditelj: Prof.dr. J. Krmpotić-Nemanić) 1972-1974.
• Trudnoća, porođaj i laktacija u žena s hiperprolaktinemijom (voditelj: Prof.dr. P. Drobnjak, a nakon njegove smrti Doc.dr. V. Šimunić) 1980-1986.
• Neuredna krvarenja iz maternice u perimenopauzi kao posljedica patoloških stanja endometrija (voditelj: Prof.dr. V. Grizelj) 1982-1986.
• Utjecaj genitalnih upala na reprodukciju u žene (voditelj: Doc.dr. V. Šimunić) 1986-1990.
• Izvantjelesna oplodnja - nove spoznaje iz reprodukcije čovjeka (voditelj: Prof.dr. V. Grizelj) 1986-1990.
• Biokemija i farmakologija folikula jajnika u žene u periovulaciji (br.3-01-089) (voditelj: Prof.dr. E. Suchanek)
• Metode asistirane reprodukcije (voditelj Prof.dr. E. Suchanek) (1998.-2002.)
• Gustoća kosti i homeostaza kalcija tijekom trudnoće i laktacije (voditelj prof. dr. V. Šimunić) 2000 g.
• Etiologija i patogeneza PCOS – odabir terapije i metaboličke posljedice. Br. Projekta: 108-0388. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH. Voditelj: prof. Dinka Pavičić Baldani. (2006-2014.).
• Nasljedne bolesti nadbubrežnih žlijezda i gonada. Sveučilište u Zagrebu, Ugovor 2013-ZUID-02. voditelj: prof. Miroslav Dumić (2013/2014).

16) Pozvana predavanja

A) Međunarodni znanstveni skupovi

1) Šimunić V., Grizelj V., Suchanek E., Puharić I., Maćaš E.: Hormonal patterns in IVF cycles according to different ovulation stimulation regimens. International symposium on in vitro fertilization and embryo transfer. Dubrovnik, 1986.

2) Šimunić V.: Multiple folliculogenesis with different ovarian induction protocols for IVF. 2nd International Symposium In vitro Fertilization and Alternate Assisted Reproduction. Cavtat, October, 1990.

3) Šimunić V., Grizelj V., Suchanek E., Puharić I., Maćaš E.: Periovulatory and luteal phase hormonal patterns in women superovulated for in vitro fertilization. Idem. str. 220.

4) Šimunić V.: Kronične hiperandrogene anovulacije- endokrinologija masnog tkiva. II. Hrvatski kongres o fertilitetu, sterilitetu i ginekološkoj endokrinologiji, Brijuni, 1999.

5) Šimunić V.: Gestageni-odabir i primjena. II. Hrvatski kongres o fertilitetu, sterilitetu i ginekološkoj endokrinologiji, Brijuni, 1999.

6) Šimunić V., Strelec M.,Dobec D.,Koprivc S.: PESA je zadovoljavajuća zamjena za TESE-u, II. Hrvatski kongres o fertilitetu, sterilitetu i ginekološkoj endokrinologiji, Brijuni, 1999.

7) Šimunić V., Vujić G.: Disfunkcijska krvarenja iz maternice – endokrinologija, dijagnostika i liječenje. II. Hrvatski kongres o fertilitetu, sterilitetu i ginekološkoj endokrinologiji, Brijuni, 1999.

8) Šimunić V.: Endokrinološke promjene u postmenopauzi . Drugi hrvatski endokrinološki kongres ( s međunarodnim sudjelovanjem), Šibenik 1999.

9) Šimunić V.: Diagnosis and treatment of PCO syndrome – what is the place of ultrasound? 10th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Zagreb 2000.

10) Šimunić V.: Urogenitalno starenje. III. Hrvatski kongres o menopauzi i ginekološkoj endokrinologiji (sa međunarodnim sudjelovanjem), Dubrovnik, 2001.

11) Šimunić V.: Zgodnja in ppozna menopavza ter vloga ginekologa v njenem vodenju. 40 let zdravljenja neplodnosti v Mariboru. Simpozij z mednarodno udeležbo, Maribor 2002.

12) Šimunić V. Racionalna primjena SERM – ostali dobrotvorni učinci. Drugi Hrvatski internistički kongres (s međunarodnim učešćem), Opatija,2002.

13) Šimunić V.: Koliko su randomizirane studije – HERS, WHI, HERS II, ERA i ostale umanjile naše povjerenje u HNL?, 2. hrvatsko-slovenskog simpozija o menopauzi i andropauzi, Plitvice 2003.

14) Šimunić V.: Raloksifen – mehanizam djelovanja i klinički značaj, 2. hrvatsko-slovenskog simpozija o menopauzi i andropauzi, Plitvice 2003.

15) Šimunić V.: Sindrom policističnih jajnika. IV hrvatski Kongres o ginekološkoj endokrinologiji, humanoj reprodukciji i menopauzi, Brijuni 2003.

16) Šimunić V.:Klinička iskustva sa Logestom. IV hrvatski Kongres o ginekološkoj endokrinologiji, humanoj reprodukciji i menopauzi, Brijuni 2003.

17) Šimunić V.:Rekombinantni gonadotropini u indukciji ovulacije kod IVF/ICSI. IV hrvatski Kongres o ginekološkoj endokrinologiji, humanoj reprodukciji i menopauzi, Brijuni 2003.

18) Šimunić V.: WHI - What may have influenced the unfavorable results? Is there a difference between randomized controled trials and observational studies? EMAS Workshop on Menopause, Brijuni 2003.

19) Šimunić V.:Selective estrogene modulators – Raloxifene – Basic principles. EMAS Workshop on Menopause, Brijuni 2003.

20) Šimunić V., Strelec M., Radaković B., Pavičić Baldani D., Ježek D., Krhen I. Obstructive azoospermia and results of ART, 3rd International Symposium on Assisted Reproduction SAR 3rd International Symposium on Assisted Reproduction SAR Hotel Toplice, Bled, Slovenia, 24-25 October 2003.

21) Šimunić V. Raloksifen (Evista) – Klinički značaj. Treći Hrvatski endokrinološki kongres, Plitvice,2003.

22) ŠimunićV, Ciglar S, Šprem M.: Local estrogens in treatment of urogenital atrophy. Womens Health and Menopause, Firenca,2004.

23) Šimunić V. Optimal induction of ovulation and luteal phase support – evidence based medicine. First Ohrid Meeting of gynaecologist, Ohrid,2005.

24) Šimunić V, Strelec M. Mirena – Contraceptive and noncontraceptive benefit. First Ohrid Meeting of gynaecologist, Ohrid,2005.

25) Šimunić V. Starenje – zdravstveni rizici za ženu. V Hrvatski kongres o ginekološkoj endokrinologiji, humanoj reprodukciji i menopauzi (s međunarodnim sudjelovanjem), Brijuni,2005.

26) Šimunić V. Yasmin u Hrvatskoj. V Hrvatski kongres o ginekološkoj endokrinologiji, humanoj reprodukciji i menopauzi (s međunarodnim sudjelovanjem), Brijuni,2005.

27) Šimunić V. Indukcija ovulacije , pomoć žutom tijelu – Evidence based medicine. V Hrvatski kongres o ginekološkoj endokrinologiji, humanoj reprodukciji i menopauzi (s međunarodnim sudjelovanjem), Brijuni,2005.

28) Šimunić V. Mlađe žene u postmenopauzi – koji je rizik uz HT? V Hrvatski kongres o ginekološkoj endokrinologiji, humanoj reprodukciji i menopauzi (s međunarodnim sudjelovanjem), Brijuni,2005.

29) Šimunić V. Nove studije i proširena klinička uporaba Raloksifena. V Hrvatski kongres o ginekološkoj endokrinologiji, humanoj reprodukciji i menopauzi (s međunarodnim sudjelovanjem), Brijuni,2005.

30) Šimunić V. Angeliq. VI Hrvatski kongres o ginekološkoj endokrinologiji, humanoj reprodukciji i menopauzi (s međunarodnim sudjelovanjem), Brijuni,2007.

31) Šimunić V. Kako liječiti urogenitalnu atrofiju. VI Hrvatski kongres o ginekološkoj endokrinologiji, humanoj reprodukciji i menopauzi (s međunarodnim sudjelovanjem), Brijuni,2007.

32) Šimunić V. PCOS i debljina. Kongres o debljini. Opatija, 2006/2008.

B) Domaći znanstveni skupovi

1) Šimunić V., Grizelj V.: Hormonska kontracepcija i rak dojke, Šesti znanstveni sastanak bolesti dojke. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1996.

2) Šimunić V.: Hormonska nadomjesno liječenje u klimakteriju i postmenopauzi. Drugi hrvatski kongres fizikalne medicine i rehabilitacije. Varaždinske Toplice, 2000.

3) ŠimunićV.: Laparoskopsko liječenje sindroma policističnih jajnika. I. hrvatski poslijediplomski tečaj ginekološke endoskopije s međunarodnim sudjelovanjem, Zabok, 2000.

4) Šimunić V.: Liječenje urogenitalne atrofije. Simpozij o urogenitalnom starenju, Šibenik, 2000.

5) 13)Šimunić V.: Uloga prostaglandina u reprodukciji žene. Prostaglandini u ginekologiji, porodništvu i dodirnim područjima, tematski tečaj trajnog usavršavanja liječnika, Zagreb, 2000.

6) Šimunić V.: Metode medicinski pomognute oplodnje na pragu trećeg tisućljeća. Humana reprodukcija na pragu tisućljeća, Znanstveni skup, Akademija Medicinskih Znanosti Hrvatske, Zagreb, 2001.

7) Šimunić V.: Hormonsko nadomjesno liječenje i SERM – u prevenciji i liječenju osteoporoze. 1. hrvatski kongres o osteoporozi, Rovinj, 2001.

8) Šimunić V., Radaković B.: Hormonska kontracepcija u adolescenciji. Prevencija adolescentnih trudnoća, stručni skup, Zagreb, 2001.

9) Šimunić V.: Hormonsko nadomjesno liječenje i dojka – osvrt na mišljenje pristaša i argumenti protivnika. XI. znanstveni sastanak bolesti dojke, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2001.

10) Šimunić V.: Postmenopauza. III. hrvatski kongres ginekologa i opstetričara, Plitvička jezera, 2001.

11) Šimunić V.: Niže dozirano hormonsko nadomjesno liječenje. III. hrvatski kongres ginekologa i opstetričara, Plitvička jezera, 2001.

12) Šimunić V.: Ostale indikacije za «Mirenu». III. hrvatski kongres ginekologa i opstetričara, Plitvička jezera, 2001.

13) Šimunić V.: Izvantjelesna oplodnja i ostale metode medicinski pomognute oplodnje. III. hrvatski kongres ginekologa i opstetričara, Plitvička jezera, 2001.

14) Šimunić V.: Patofiziologija menopauze i nove spoznaje o menopauzi. III. hrvatski konsenzus o hormonskom nadomjesnom liječenju i menopauzi. Poreč, 2002.

15) Šimunić V.: HNL i rak dojke. III. hrvatski konsenzus o hormonskom nadomjesnom liječenju i menopauzi. Poreč, 2002.

16) Šimunić V.: SERM (selektivni modulatori estrogenih receptora) – Raloksifen – Klinički značaj. Drugi hrvatski kongres o osteoporozi, Rovinj 2003.

17) Šimunić V.:Osteoprotektivni učinak hormonskog nadomjesnog liječenja. Drugi hrvatski kongres o osteoporozi, Rovinj 2003.

18) Šimunić V.Je li HNL još uvijek prvi izbor u liječenju osteoporoze? Svjetski dan osteoporoze, Zagreb 2004.

19) Šimunić V. Plodnost i neplodnost čovjeka – liječenje metodama pomognute oplodnje. 4. Lošinjski dani bioetike, M. Lošinj,2005.

20) Šimunić V. Patofiziologija sindroma policističnih jajnika. Hrvatski simpozij o PCOS, Bjelolasica,2006.

21) Šimunić V. Liječenje sindroma policističnih jajnika. Hrvatski simpozij o PCOS, Bjelolasica,2006.

22) Šimunić V. Debljina i reprodukcijski poremećaji. Hrvatski kongres o debljini, Opatija, 2006.

23) Šimunić V. Hormonsko nadomjesno liječenje u ginekologiji. Tečaj trajnog usavršavanja “M. Sekso”, Zagreb,2006.

24) Šimunić V. Hormonsko nadomjesno liječenje – novosti u liječenju osteoporoze. Drugi Hrvatski gerontološki kongres (s međunarodnim učešćem), Opatija,2006.

25) Šimunić V. Dobrobit i rizici hormonskog nadomjesnog liječenja – stav ginekologa. HAZU – Simpozij o aterosklerozi, Zagreb,2007.

26) Šimunić V. Suvremene metode očuvanja plodnosti u bolesnica s rakom dojke. HAZU, 2008.

27) Šimunić V. Dobrobit i rizici oralne hormonske kontracepcije. Zagreb, Rijeka, Split, Osijek, 2008.

17) Mentorstva

a) Magistarski radovi: • Vrčić H.: Javno-zdravstveni značaj Chlamydiae trachomatis kao uzročnika mehaničke neplodnosti u žena (1989.)

b) Doktorski radovi:
• Kasum M.: Utjecaj izvanmaternične trudnoće na kasniju reprodukciju (1992.) • Vrčić H.: Glikoproteinski sastav jajovoda u miša (1997.)

c) Diplomski radovi • mentorstvo 16 diplomskih radova studenata

18) Stručni rad, unapređenje struke i uvođenje nove metodologije

Od završene specijalizacije radim u Zavodu za humanu reprodukciju Klinike za ženske bolesti i porode. Tu sam sudjelovao u svim medicinskim dostignućima po kojima je taj centar stekao ugled u zemlji i svijetu. U zajedništvu s prof.dr. V. Grizeljem i prof.dr. E. Suchanekom te pokojnim prof.dr. P. Drobnjakom i prim.dr. I. Puharićem postigli smo rane i vrhunske rezultate u liječenju:

• hiperprolaktinemija i amenoreje - gdje smo naš konzervativni, medikamentozni pristup nadredili trendu nepotrebnih operacijskih zahvata na hipofizi
• anovulacije smo liječili svim modernim induktorima ovulacije
• probleme ginekološke endokrinologije, interseksualizma i dječje ginekologije rješavamo jedini u zemlji
• gotovo 30 godina koristimo mikrokirurgiju u ginekologiji
• od 1979. g. koristimo laparoskopiju, a zadnjih 15 godina i sve najmodernije tekovine endoskopske kirurgije u ginekologiji (laparoskopija i histeroskopija) Tim operacijama danas rješavamo 90% problema kod anomalija i oštećenja reprodukcijskih organa
• jedini u zemlji vršimo složene operacije kod anomalija u razvitku genitalnog sustava
• utemeljili smo Centar za planiranje obitelji – danas najugledniji u zemlji
• utemeljili smo Centar za klimakterij i postmenopauzu (prvi u ovom dijelu Europe – 1986.g.)
• od 1982. g. primjenjujemo metode potpomognute reprodukcije (IVF i ostalo) te smo godinu dana kasnije imali i prvi uspjeh IVF metodom kao sedma zemlja u svijetu. Do danas je tim metodama u Klinici začeto i rođeno više od 8000 djece, čime smo svrstani i danas, u sam vrh svjetske reprodukcijske medicine.
• Zavod za humanu reprodukciju je od 2004. godine Referentni centar Ministarstva zdravstva za humanu reprodukciju, ginekološku endokrinologiju i menopauzu
• Prof.dr.sc. Velimir Šimunić je voditelj Referentnog centra za humanu reprodukciju, ginekološku endokrinologiju i menopauzu RH.

Osim što sam s već navedenim kolegama dao doprinos u svim segmentima reprodukcijske medicine i novih metoda liječenja, smatram da je posebno vrijedno i to, da ne postoji niti jedan medicinski razlog za liječenje naših pacijentica u inozemstvu.

Prof.dr.sc. Velimir Šimunić

POPIS PUBLIKACIJA

A) KLASIFIKACIJSKI RADOVI

1) Šimunić V.: Dobne promjene arterija unutrašnjeg uha. Magistarski rad. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1974. 2) Šimunić V.: Predviđanje ovulacije u žene. Doktorska disertacija. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1985.

B) OBJAVLJENI ZNANSTVENI I STRUČNI RADOVI

a) Radovi objavljeni u časopisima koji se indeksiraju u Current Contentsu

1. Krmpotić-Nemanić J., Šimunić V., Nemanić G., Miklić P., Pavešić Z., Rudan P., Braun K., Bukovšek V.: Densitometrische Untersuchungen der Labyrinthkapsel mit spezieller Berucksichtigung des Bodens des inneren Gehorganges. Arch. Oto-Rhino-Laryng. 208:221-226, 1974.

2. Krmpotić-Nemanić J., Nemanić G., Šimunić V., Miklić P., Pavešić I., Ivanković D.: Further contribution in the densitometric study of the labyrinthic capsule with special reference to the bottom of the internal auditory meatus. Acta Otolaryngol. 81:257-259, 1976.

3. Suchanek E., Šimunić V., Maćaš E., Kopjar B., Grizelj V.: Prostaglandin F2alpha, progesterone and estradiol concentrations in human follicular fluid and their relation to success of in vitro fertilization. Eur. J. Gynecol. Obstet. Reprod. Biol. 28:331-339, 1988.

4. Suchanek E., Šimunić V., Kopjar B., Maćaš E., Grizelj V., Salzer B., Stavljenić A.: Lipid and lipoprotein contents of human follicular fluid. J. Clin. Chem. Clin. Biochem. 26:543-547, 1988.

5. Maćaš E., Suchanek E., Grizelj V., Puharić I., Šimunić V.: Chromosomal preparations of human triploid zygotes and embryos fertilized in vitro. Eur. J. Gynecol. Obstet. Reprod. Biol. 29:299-304, 1988.

6. Suchanek E., Mujkić-Klarić A., Grizelj V., Šimunić V., Kopjar B.: Protein concentration in pre-ovulatory follicular fluid related to ovarian stimulation. Int. J. Gynecol. Obstet. 32:53-59, 1990.

7. Suchanek E., Grizelj V., Kozarić Z., Šimunić V., Časl M.T.: Histochemical demonstration of a Delta 5, 3 Beta-hydroxy-steroid dehydrogenase activity of cumulus cells related to the maturity and developmental potential of recovered oocytes. Fertil. Steril. 54:873-878, 1990.

8. Barišić D., Grizelj V., Šimunić V., Punda-Polić V.: Prevalance of cervical Chlamydia trachomatis in sexually active female adolescents in Zagreb. Period. biol Vol. 92, No 2, p 183-188, 1990.

9. Suchanek E., Šimunić V., Juretić D., Grizelj V.: Follicular fluid contents of hyaluronic acid, follicle-stimulating hormone and steroids relative to the success of in vitro fertilization of human oocytes. Fertil. Steril. 347-353, 1994.

10. Suchanek E., Huderer K., Dobec D., Hlavati V., Šimunić V., Grizelj V.: Number of follicles, oocytes and embryos in human in vitro fertilization is relative to serum estradiol and progesterone patterns during different types of ovarian hyperstimulation. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 56(2):121-7, 1994.

11. Kasum M., Grizelj V., Šimunić V.: Simultaneous bilateral tubal pregnancy following in-vitro fertilization and embryo transfer. Hum Reprod. 1998;13(2):465-7.

12. Kasum M., Grizelj V., Šimunić V.:Combined interstitial and intrauterine pregnancies after in-vitro fertilization and embryo transfer. Hum Reprod. 13(6):1547-9, 1998.

13. Stanić P., Tandara M., Sonicki Z., Šimunić V., Radaković B., Suchanek E.: Comparison of protective media and freezing techniques for cryopreservation of human semen. European Journal of Obstetrics&Gynecology and Reproductive Biology 91;(2000): 65-70.

14. Dumić M., Šimunić V., Ilić-Forko J, Cvitanović M., Plavšić V., Janjanin N., Ille J.: Extraovarian steroid cell tumor “not otherwise specified” as a rare cause of virilization in twelve-year-old girl. Horm Res;55(5):254-7, 2001.

15. Kurjak A., Kupešić S., Šimunić V.: Ultrasonic assessment of the peri- and postmenopausal ovary. Maturitas, 41 (2002) , 4; 245-254.

16. Šimunić, V., Banović I., Ciglar S., Jeren L., Pavičić Baldani,D., Šprem, M. Local estrogen treatment in patients with urogenital symptoms. International Journal of Gynecology and Obstetrics. 82 (2003) ; 187-197.

17. Strelec M, Dmitrović R, Šimunić V. Heterotopic triplet pregnancy with laparoscopic resection of the ruptured tube at 10 weeks of gestation. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. 117 (1) (2004);117-118.

18. Šimunić V, Tomić V, Tomić J, Nizic D.: Comparative study of the efficacy and tolerability of two vaginal progesterone formulations, Crinone 8% gel and Utrogestan capsules, used for luteal support. Fertility and Sterility, vol.87 (1):83-87, 2007.

19. Skrablin S, Kuvacic I, Simunic V, Bosnjak-Nadj K, Kalafatic D, Banovic V.: Long-term neurodevelopmental outcome of triplets. Eur J Obstet Reprod Biol,2007.

20. Dmitrović R, Šimunić V. Will Endometrial Volume Measurements Add Something New to the Diagnosis of Early Pregnancy?. Curr. Wom.Health Rev, 2009.

 Prof.dr.sc. Velimir Šimunić je 132 puta citiran u relevantnoj inozemnoj literaturi.

b) Radovi objavljeni i časopisima koji se indeksiraju u drugim medjunarodnim indeksnim publikacijama (SCI, SSCI, Index Medicus, Excerpta Medica ili Chemical Abstract)

1) Nikolić V., Hančević J., Nutrizio V., Rudan P., Šimunić V.: Radiodenzitometrija skeleta laboratorijskih životinja. Acta med. Jug. 25:397¬410, 1971.

2) Pećina M., Buković D., Šimunić V.: Intraosealna vaskularizacija glave nadlaktične kosti. Rad. Med. fak. Zagreb, 19/2:77-89, 1971.

3) Nikolić V., Hančević J., Nutrizio V., Rudan P., Šimunić V.: Mogućnost određivanja sadržaja minerala u kostima eksperimentalnih životinja denzitometrijskim metodama. Folia anat. 1/1-2:47-52, 1972.

4) Krmpotić-Nemanić J., Šimunić V., Nemanić G., Deklava A., Braun K., Miklić P., Pavešić I.: Recent investigations in presbyacusis. Int. Congr. Ser. No 337, Otorhinolaryngology. Proceedings of X World Congress, Venice, 1973 - Excerpta Medica, Amsterdam.

5) Krmpotić-Nemanić J., Šimunić V., Nemanić G.: Altersveranderungen des Innenohres. Verh. Anat. Ges. 68:459-465, 1974.

6) Šimunić V., Krmpotić-Nemanić J.: Ageing changes of the ophthalmic artery. Verh. Anat. Ges. 69, S, 433-637, 1975.

7) Krmpotić-Nemanić J., Nemanić G., Šimunić V., Pavešić I., Ivanković D.: Aquidensitometrie der Labyrinthkapsel mit besonderer Rucksicht des Bodens des inneren Gehorganges. Laryng. Rinol, 55:682-686, 1976.

8) Krmpotić-Nemanić J., Šimunić V., Nemanić G., Miklić P., Pavešić Z., Rudan P., Braun K.: Die Alternsveranderungen am Boden des inneren Gehorgangs. Ergebn. exp. Med. 25:199-203, 1976.

9) Grizelj V., Drobnjak P., Šimunić V.: Hiperprolaktinemija i primarna amenoreja. Jugoslav. Ginek. opstet. 19:249-252, 1979.

10) Drobnjak P., Grizelj V., Šimunić V.: Hiperprolaktinemija i amenoreja. Lij. vjes. 102:285-294, 1980.

11) Drobnjak P., Blažek L., Šimunić V., Suchanek E.: Olfaktogenitalna displazija u žena. Jugoslav. Ginek. Opstet. 20:15-21, 1980.

12) Grizelj V., Drobnjak P., Suchanek E., Šimunić V.: Trudnoća u pacijentica s tumorom hipofize i hiperprolaktinemijom nakon liječenja bromokriptinom. Endocrinol. Jugosl. 3:65-70, 1980.

13) Grizelj V., Šimunić V., Suchanek E.: Humani beta-korionski gonadotropin u ranoj dijagnozi izvanmaternične trudnoće. Jugoslav. Ginek. Opstet. 21:17¬21, 1981.

14) Drobnjak P., Šimunić V., Puharić I., Suchanek E.: Trajna supresija hiperprolaktinemije nakon liječenja bromokriptinom. Jugoslav. Ginek. Opstet. 22:31-34, 1982.

15) Maćaš E., Suchanek E., Grizelj V., Šimunić V., Puharić I., Drobnjak P.: Učinak odgođene inseminacije na oplodnju in vitro i razvoj humanih zametaka. Jugoslav. Ginek. Opstet. 23:106-111, 1983.

16) Drobnjak P., Grizelj V., Maćaš E., Puharić I., Suchanek E., Šimunić V.: Initial results of the in vitro fertilization program: January 31-June 15, 1983. J. In Vitro Fert. Embryo Transf. 1:83-84, 1984.

17) Grizelj V., Puharić I., Šimunić V., Suchanek E., Maćaš E.: Trudnoće nakon izvantjelesne oplodnje i prijenosa zametaka u materište. Jugoslav. Ginek. Perinat. 25:1-8, 1985.

18) Grizelj V., Puharić I., Šimunić V., Suchanek E., Maćaš E.: Trudnoće nakon in vitro fertilizacije i transfera embrija. Diab. Croat. 14/2, 81-88, 1985.

19) Suchanek E., Maćaš E., Šimunić V., Puharić I., Grizelj V.: Follicular fluid HDL as a source of cholesterol for progesterone biosynthesis? J. In Vitro Fert. Embryo Transf. 3:81-82, 1986.

20) Maćaš E., Suchanek E., Grizelj V., Šimunić V., Puharić I.: Fertilizacija in vitro u liječenju muške neplodnosti. Jugoslav. Ginek. Perinatol. 26:3-6, 1986.

21) Suchanek E., Maćaš E., Šimunić V., Grizelj V.: Follicular fluid CAMP, PGE2 and PGF2alpha as indices for oocyte maturity. Ann. Clin. Biochem. 24: suppl. 2, 160, 1987.

22) Vrčić H., Šimunić V., Grizelj V., Suchanek E., Kružičević V.: Valjanost direktne imunofluorescencije monoklonskim protutijelima u dijagnostici klamidijske infekcije. Jugoslav. Ginek. Perinatol. 30:7-9, 1990.

23) Šimunić V., Grizelj V., Pavičić D.: Učinkovitost kontinuiranog liječenja kombinacijom estrogena i gestagena na simptome u ranoj postmenopauzi. Gynaecol. Perinatol. 1/3:137-42, 1992.

24) Kasum M., Šimunić V., Grizelj V., Jukić S.: Obostrana tubarna trudnoća nakon indukcije ovulacije humanim menopauzalnim gonadotropinima. Gynaecol. Perinatol. 2/1:35-37, 1993.

25) Barišić D., Strelec M., Šimunić V., Wamsteker K.: Transcervikalna histeroskopska resekcija septuma maternice u neplodnih pacijentica. Gynaecol. Perinatol. 4/1:5-7.1995.

26) Barišić D., Strelec M., Šimunić V.: Operative hysteroscopy in patients with abnormal uterine bleeding caused by benign intrauterine growths. Cro Med J 36:275-277, 1995.

27) Kasum M., Grizelj V., Šimunić V.: Rizični faktori za izvanmaterničnu trudnoću i kasnija reprodukcija. Gynaecol Perinatol ;5;4:137-141.1996.

28) Kasum M, Grizelj V, Šimunić V. Rizični faktori za izvanmateričnu trudnoću i kasnija fertilnost. Gynecol Perinatol 5(4):137-141,1996.

29) Kasum M, Grizelj V, Šimunić V. The outcome of pregnancy following myomectomy. Gynecol Perinatol 6(4);105-109,1997.

30) Kasum M., Grizelj V., Šimunić V.: Kirurško liječenje izvanmaternične trudnoće i kasnija plodnost. Gynaecol Perinatol 6,1-2:19-24.1997.

31) Kasum M., Grizelj V., Šimunić V., Đelmiš J., Hodžić D.: The outcome of pregnancy following myomectomy. Gynaecol Perinatol 6, 4:105-109. 1997.

32) Barišić D., Strelec M., Šimunić V., Radaković B.: Minilaparoskopija fiberoptičkim teleskopom od 3 mm. Gynecol Perinatol 1997: 6,3: 87-89.

33) Strelec M., Radaković B., Pavičić D., Vrčić H., Šimunić V., Kasum M.: Elektrokauterizacija jajnika; jedna od mogućnosti liječenja sindroma PCO- Liječ Vjes 1999; suppl 2:121-5.

34) Šimunić V., Jeren L., Suchanek E.: Izvantjelesna oplodnja i ostale metode pomognute oplodnje. Gynecol Perinatol 2001; 10(suppl.):64-69.

35) Šimunić V., Vujić G.: Patofiziologija postmenopauze i hormonsko nadomjesno liječenje. Gynecol Perinatol 2001;10(suppl.1):106-113.

36) Šimunić V. Hormonsko nadomjesno liječenje i rizik za vensku i arterijsku trombozu. Gynaecologia et perinatologia. 13 (2004), 1;5-9.

37) Šimunić V, Despot A. Adenomioza – patofiziologija I kliničke osobine. Gynaecologia et perinatologia. 13 (2004), 1;37-39.

38) Šimunić V, Tomić V, Tomić J, Nizic D.: Comparative study of the efficacy and tolerability of two vaginal progesterone formulations, Crinone 8% gel and Utrogestan capsules, used for luteal support. Fertility and Sterility, vol.87 (1):83-87, 2007.

39) Skrablin S, Kuvacic I, Simunic V, Bosnjak-Nadj K, Kalafatic D, Banovic V.: Long-term neurodevelopmental outcome of triplets. Eur J Obstet Reprod Biol,2007.

40) Kasum M., Radaković B., Šimunić V., Orešković S. Preovulatory progesterone rise during ovarian stimulation for IVF. Gynecol Endocrinol 2013;29(8):744-8.

41) Baldani DP., Škrgatić L., Šimunić V., Zlopaša G., Čanić T., Trgovčić I. Characteristics of different phenotypes of polycystic ovary syndrome based on the Rotterdam criteria in the Croatian population. Coll Antropol. 2013;37(2):477-82.

42) Kasum M., Šimunić V., Orešković S., Beketić-Orešković L. Fertility preservation with ovarian stimulation protocols to cancer treatment. Gynecol Endocrinol. 2014,

30(3):182-86.

c) ostali članci, radovi i kongresna priopćenja

1) Čepulić E., Šimunić V.: Ocjena radne sposobnosti - službeni zadatak liječnika opće medicine. Knjiga sažetaka X kongresa SMSJ, str. 35, 1968.

2) Mihelčić N., Šimunić V.: Anatomska podloga Sluderova sindroma. Medicinar, 20/5-6; 225-235.

3) Šimunić V., Virag M.: Tok poroda u žena s dismenorejom. Medicinar, 21/1:19-27, 1970.

4) Deponte V., Šimunić V.: Zona cribroza retromeatica. Medicinar, 21/5-6: 339-346, 1970.

5) Pećina-Hrnčević A., Šimunić V.: Sindrom n. trigeminusa. Medicinar, 22/3:173-180, 1971.

6) Krmpotić-Nemanić J., Šimunić V., Nemanić G., Braun K., Miklić P.: Polarizaciono mikroskopska i dezintometrijska istraživanja unutrašnjeg slušnog hodnika. Apstrakta XV kongresa UAJ, Rijeka 1973.

7) Rudež V., Krmpotić-Nemanić J., Šimunić V.: Angiografske promjene očne arterije tijekom starenja. Apstrakta XV kongresa UAJ, Rijeka 1973.

8) Krmpotić- Nemanić J., Šimunić V.: Promjene oblika nosa u toku života. Zbornik radova i kongresa Saveza kozmetičara, str. 115-117, Zagreb 1974.

9) Kurjak A., Šimunić V., Baršić E., Gorečan V., Buković D.: Ubrzani intrauterini rast ploda. Zbornik "Perinatalni dani 1974", Zagreb, str. 151-157.

10) Dražančić A., Kuvačić I., Šimunić V.: Intrauterina reanimacija ploda tokoliticima. Zbornik "Perinatalni dani 1975", Zagreb, str. 411-419.

11) Kuvačić I., Baršić E., Aleksić J., Šimunić V., Pavlović Ž.: Tokoliza u prevenciji prijevremenih porođaja. Zbornik "Perinatalni dani 1975", Zagreb, str. 355-363.

12) Krmpotić-Nemanić J., Nemanić G., Šimunić V., Kostović I., Miklić P., Pavešić I.: Densitometric studies of the spiral tract. Proceed. 10th Int. Cong. Anat. Tokyo, 1975, str. 312.

13) Dražančić A., Kuvačić I., Šimunić V.: Imunoglobulini krvi pupkovine u dijagnozi intrauterine infekcije ploda. Zbornik "Perinatalni dani 1975", Zagreb, str. 281-289.

14) Dražančić A., Baršić E., Kuvačić I., Šimunić V.: Dijagnoza fetoplacentne respiracijske insuficijencije u trudnoći. Zbornik radova VIII kongresa ginekologa-opstetričara, Portorož, 1976, str. 23-37.

15) Kurjak A., Latin V., Šimunić V.: Ultrasonic recognation of two types of growth retardation by measurement of four fetal dimensions. Abstract of 5th Europ. Congr. Perinatal. Med. Upsala 1976.

16) Kurjak A., Latin V., Križ M., Šimunić V.: Mjerenje aktivnosti uterusa kod spontanog, induciranog i bezbolnog porođaja. Zbornik "Perinatalni dani 1977", Zagreb, str. 573-579.

17) Baršić E., Šimunić V., Grizelj V., Bolanča M., Veček N., Faysal M.: Porođaj zatkom. Zbornik "Perinatalni dani 1977", Zagreb, str. 255-269.

18) Grizelj V., Šimunić V., Suchanek E., Drobnjak P.: Kongresno priopćenje, III World Congress of human reproduction, Berlin, 1981.

19) Drobnjak P., Grizelj V., Suchanek E., Šimunić V.: Prolactin secretion in hyperprolactinemic women after discontinuation of bromocriptine therapy. Xth World Congress of Gynaecology and Obstetrics, San Francisco, USA, 1982.

20) Šimunić V., Grizelj V., Suchanek E., Puharić I.: Beta-HCG levels in ectopic pregnancy. Xth World Congress of Gynaecology and Obstetrics, San Francisco, USA, 1982.

21) Grizelj V., Drobnjak P., Puharić I., Šimunić V., Suchanek E., Maćaš E.: Selekcija i priprema pacijentica za in vitro fertilizaciju i embrio transfer. 7. Jugoslavenski simpozij o aktualnim problemima u fertilitetu i sterilitetu, Zbornik radova, Novi Sad 1984, str. 23-26.

22) Suchanek E., Grizelj V., Puharić I., Šimunić V., Maćaš E., Drobnjak P.: Hormonske metode za praćenje rasta jajnih folikula u postupku izvantjelesne oplodnje. 7. Jugoslavenski simpozij o aktualnim problemima u fertilitetu i sterilitetu, Zbornik radova, Novi Sad 1984, str.42-4

23) Puharić I., Grizelj V., Šimunić V., Suchanek E., Maćaš E.: Aspiracija jajne stanice. 7. Jugoslavenski simpozij o aktualnim problemima u fertilitetu i sterilitetu, Zbornik radova, Novi Sad 1984, str. 68-73.

24) Maćaš E., Suchanek E., Drobnjak P., Šimunić V., Puharić I., Grizelj V.: Način rada u laboratoriju za in vitro fertilizaciju. 7. Jugoslavenski simpozij o aktualnim problemima u fertilitetu i sterilitetu, Zbornik radova, Novi Sad 1984, str. 79-83.

25) Suchanek E., Grizelj V., Šimunić V., Maćaš E, Puharić I.: Follicular fluid estradiol, progesterone and prolactin in IVF patients. 5th World Congress on human reproduction, Athens-Greece, 1985.

26) Grizelj V., Suchanek E., Šimunić V.: Pregnancies in patients with prolactinoma. The follow up study. 5th World Congress on human reproduction, Athens-Greece, 1985.

27) Suchanek E., Šimunić V., Maćaš E., Grizelj V., Puharić I.: Phospholipids and lipoproteins in follicular fluid in patients undergoing IVF. Zbornik radova IV Svjetskog kongresa i IVF i ET, Melbourne, 1985. str. 155 A.

28) Maćaš E., Puharić I., Grizelj V., Šimunić V., Suchanek E.: Chromosomal preparations from triploid human oocytes. 5th World Congress on human reproduction, Athens-Greece, 1985.

29) Suchanek E., Grizelj V., Šimunić V., Maćaš E., Puharić I.: Preovulatory follicular fluid oestradiol, progesterone and prolactin in clomiphene citrate and clomiphene citrate/human chorionic gonadotropin induced cycles. Proc. 5th World Congress Human Reproduction (Eds. D. Aravantinos, G. Creatsas), Athens 1986, str. 336-339.

30) Šimunić V., Grizelj V., Vrčić H., Kružičević V.: Infekcija cerviksa i sterilitet. Izabrana poglavlja iz planiranja obitelji. Zagreb, 7. studeni 1986. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

31) Šimunić V., Grizelj V., Vrčić H., Kružičević V.: Upale grla maternice u neplodnih žena. Zbornik radova XII Perinatalni dani, Zagreb, 8.-11. travnja, 1986.

32) Grizelj V., Puharić I., Maćaš E., Suchanek E., Šimunić V.: In vitro fertilization as a treatment for male infertility. International symposium on in vitro fertilization and embryo transfer. Dubrovnik, 1986.

33) Šimunić V., Grizelj V., Vrčić H.: Chlamydia trachomatis as a cause of tubal infertility. Abstract Handbook VIII Congress European Society for Human Reproduction and Endocrinology, 27.-30. September, 1987. Budapest, Hungary.

34) Šimunić V., Grizelj V., Vrčić H., Lončarić M.: Chlamydia trachomatis kao uzročnik mehaničkog steriliteta. Prvi Simpozij Ginekologije i opstetricije Jugoslavije, Split, 6.-8. studeni, 1987. Zbornik radova.

35) Vrčić H., Šimunić V., Grizelj V., Suchanek E., Kružičević V.: Comparison of direct IF and isolation in McCoy culture for Chlamydia trachomatis. XIII World Congress on fertility and sterility, Marrakesh 1 - 6 October, 1989.

36) Vrčić H., Šimunić V., Grizelj V., Suchanek E.: Chlamydia trachomatis as a cause of tubal infertility in women. XIII World Congress on fertility and sterility, Marrakesh 1 - 6 October, 1989.

37) Suchanek E., Šimunić V., Grizelj V., Vrčić H., Kozarić Z.: Histochemical demonstration of 3 B-hydroxysteroid dehydrogenase (3 B-HSD) activity of preovulatory cumulus cells. XIII World Congress on fertility and sterility, Marrakesh 1 - 6 October, 1989.

38) Barišić D., Suchanek E., Grizelj V., Šimunić V., Jeyendran R.S.: Preincubation of sperm either in milk or in TEST-yolk yields similar in vitro fertilization (IVF) outcome. Proc. of X Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embriology, Brussels, Belgium, 1994.

39) Strelec M., Barišić D., Šimunić V.: Histeroskopske operacije u pacijentica s patološkim nalazom u materištu, I. hrvatski kongres endoskopske kirurgije, Varaždin.

40) Barišić D., Strelec M., Šimunić V.: Laparoskopske operacije u pacijentica s izvanmateričnom trudnoćom, I. hrvatski kongres endoskopske kirurgije, Varaždin.

41) Šimunić V., Suchanek E., Grizelj V.: Endocrinological findings in IVF pregnancy cycles and (previoos) IVF nonpregnancy cycles. V World congress - In vitro fertilization and embryo transfer.

42) Šimunić V., Grizelj V., Puharić I., Suchanek E., Vrčić H., Maćaš E., Lončarić M.: Hormonal evaluation of the luteal phase and 80 clinical pregnancies after IVF.

d) Knjige i nastavni tekstovi

1) Kurjak A., Šimunić V.: Uloga automatske infuzijske pumpe u aktivnijem vođenju porođaja. U Perinatalna medicina, Medicinska naklada Zagreb, 1976.

2) Šimunić V., Baršić E.: Liječenje EPH gestoza, u Franičević i sur.- EPH gestoze. str. 345-366 Zrinjski, Čakovec, 1985.

3) V. Šimunić: Planiranje obitelji. Pedijatrija danas. Zagreb, 1992.

4) Šimunić V.: Normalan porod, str. 162-177, u A. Dražančić i sur., Porodništvo, Šk. knjiga 1994.

5) Šimunic V.: Izvantjelesna oplodnja i ostale metode potpomognute reprodukcije u čovjeka, Litograf, 1998.

6) Šimunić V.: Humana reprodukcija, ginekološka endokrinologija, klimakterij i postmenopauza; Litograf,1999.

• Šimunić V.: Kronične hiperandrogene anovulacije – endokrinologija masnog tkiva u V. Šimunić: Humana reprodukcija, ginekološka endokrinologija klimakterij i postmenopauza; Litograf, Zagreb, str. 5-19, 1999.
• Šimunić V., Vujić G.: Disfunkcijska krvarenja iz maternice – endokrinologija, dijagnostika i liječenje u V. Šimunić: Humana reprodukcija, ginekološka endokrinologija klimakterij i postmenopauza; Litograf, Zagreb, str. 27-37, 1999.
• Šimunić V., Strelec M.,Dobec D.,Koprivc S.: PESA je zadovoljavajuća zamjena za TESE-u u V. Šimunić: Humana reprodukcija, ginekološka endokrinologija klimakterij i postmenopauza; Litograf, Zagreb, str. 119-123, 1999.
• Šimunić V.: Gestageni – odabir i primjena u V. Šimunić: Humana reprodukcija, ginekološka endokrinologija klimakterij i postmenopauza; Litograf, Zagreb, str. 217-225, 1999.

7) Šimunić V. i suradnici: Ginekologija; Ljevak, Zagreb, 2001. godina

• Šimunić V.: Razvoj ženskih spolnih organa (diferencijacija spola) u V. Šimunić i suradnici : Ginekologija; Naklada Ljevak, Zagreb, str. 11-16, 2001.
• Šimunić V.: Menstruacijski ciklus u V. Šimunić i suradnici : Ginekologija; Naklada Ljevak, Zagreb, str. 30-60, 2001.
• Šimunić V.: Jajna stanica, transport gameta, oplodnja, rani razvoj zametka i implantacija u V. Šimunić i suradnici : Ginekologija; Naklada Ljevak, Zagreb, str. 69-77, 2001.
• Šimunić V., Vrčić H.: Pubertet u žene – normalan i nenormalan u V. Šimunić i suradnici : Ginekologija; Naklada Ljevak, Zagreb, str. 80-89, 2001.
• Šimunić V.: Izvanmaterična trudnoća u V. Šimunić i suradnici : Ginekologija; Naklada Ljevak, Zagreb, str. 183-194, 2001.
• Šimunić V.: Poremećaji menstruacijskoga ciklusa (amenoreja, oligoamenoreja i kronične anovulacije) u V. Šimunić i suradnici : Ginekologija; Naklada Ljevak, Zagreb, str. 195-221, 2001.
• Šimunić V.: Disfunkcijska krvarenja i ostala neuredna krvarenja iz maternice u V. Šimunić i suradnici : Ginekologija; Naklada Ljevak, Zagreb, str. 223-234, 2001.
• Šimunić V.: Upale donjega dijela spolnoga sustava žene u V. Šimunić i suradnici : Ginekologija; Naklada Ljevak, Zagreb, str. 247-258, 2001.
• Šimunić V.: Izvantjelesna oplodnja i druge metode potpomognute oplodnje u čovjeka u V. Šimunić i suradnici : Ginekologija; Naklada Ljevak, Zagreb, str. 357-367, 2001.
• Šimunić V.: Klimakterij, menopauza i postmenopauza u V. Šimunić i suradnici : Ginekologija; Naklada Ljevak, Zagreb, str. 368-386, 2001.

8) Šimunić V., Ciglar S., Suchanek E., Kupešić S.: Ginekološka endokrinologija i humana reprodukcija, knjiga predavanja, Poslijediplomski tečaj prve kategorije, Medicinski fakultet 2001.
• Šimunić V.: Razvitak ženskih spolnih organa. Diferencijacija spola. u Šimunić V., Ciglar S., Suchanek E., Kupešić S.: Ginekološka endokrinologija i humana reprodukcija, knjiga predavanja
• Šimunić V.: Menstruacijski ciklus. Neuroendokrinologija. Folikulogeneza. Ovulacija. Žuto tijelo. u Šimunić V., Ciglar S., Suchanek E., Kupešić S.: Ginekološka endokrinologija i humana reprodukcija, knjiga predavanja
• Šimunić V.: Jajna stanica, oplodnja, transport zametka, implantacija. u Šimunić V., Ciglar S., Suchanek E., Kupešić S.: Ginekološka endokrinologija i humana reprodukcija, knjiga predavanja
• Šimunić V.: Poremećaji menstruacijskog ciklusa. Amenoreja, oligomenoreja, kronične anovulacije. u Šimunić V., Ciglar S., Suchanek E., Kupešić S.: Ginekološka endokrinologija i humana reprodukcija, knjiga predavanja
• Šimunić V.: Kronične hiperandrogene anovulacije- PCO sindrom. u Šimunić V., Ciglar S., Suchanek E., Kupešić S.: Ginekološka endokrinologija i humana reprodukcija, knjiga predavanja
• Vujić G., Šimunić V.: Estetska ginekološka endokrinologija. u Šimunić V., Ciglar S., Suchanek E., Kupešić S.: Ginekološka endokrinologija i humana reprodukcija, knjiga predavanja
• Šimunić V.: Izvantjelesna oplodnja (IVF) i ostale MAR. u Šimunić V., Ciglar S., Suchanek E., Kupešić S.: Ginekološka endokrinologija i humana reprodukcija, knjiga predavanja
• Šimunić V.: Klimakterij i postmenopauza. u Šimunić V., Ciglar S., Suchanek E., Kupešić S.: Ginekološka endokrinologija i humana reprodukcija, knjiga predavanja
• Vujić G. Šimunić V.: Andropauza, antiaging terapija u Šimunić V., Ciglar S., Suchanek E., Kupešić S.: Ginekološka endokrinologija i humana reprodukcija, knjiga predavanja
9) Šimunić V. i suradnici: Klimakterij i postmenopauza: hormonsko nadomjesno liječenje; FotoSoft 2002.
• Šimunić V., Jeren L. Rak dojke i hormonsko nadomjesno liječenje. U Šimunić V. i suradnici: Klimakterij i postmenopauza: hormonsko nadomjesno liječenje; FotoSoft 2002,.
• Šimunić V., Jeren L. Patofiziologija menopauze i novije kliničke spoznaje o klimakteriju i postmenopauzi. U Šimunić V. i suradnici: Klimakterij i postmenopauza: hormonsko nadomjesno liječenje; FotoSoft 2002.
10) Šimunić V. i suradnici: Kontracepcija – reprodukcijsko zdravlje, FotoSoft 2002. • Šimunić V. Oralna hormonska kontracepcija – sadašnje stanje. U: Šimunić V. i suradnici: Kontracepcija – reprodukcijsko zdravlje, FotoSoft 2002.
• Šimunić V., Jeren L. Mirena – kontracepcijska i nekontracepcijska djelotvornost. U: Šimunić V. i suradnici: Kontracepcija – reprodukcijsko zdravlje, FotoSoft 2002.
• Šimunić V. Plodnost žene. U: Šimunić V. i suradnici: Kontracepcija – reprodukcijsko zdravlje, FotoSoft 2002.
• Šimunić V., Pavičić Baldani D., Jeren L.: Sažetci i postupnici o češćim metodama kontracepcije. U: Šimunić V. i suradnici: Kontracepcija – reprodukcijsko zdravlje, FotoSoft 2002.

11) Šimunić V. Obrada neplodnog braka, U: Kurjak A. i sur. Ginekologija i perinatologija, Tonimir 2003.

12) Šimunić V. Klimakterij, menopauza i postmenopauza U: Kurjak A. i sur. Ginekologija i perinatologija, Tonimir, 2003.

13) Šimunić V. Kontracepcija. Postupnici za korištenje, FotoSoft, Zagreb, 2003.

14) Šimunić V. Steroidni hormoni. U B. Vrhovec, Farmakoterapija,2003.

15) Šimunić V, Kasum M. Bolesti štitnjače i neplodnost. Bolesti štitnjače u trudnoći. Đelmiš Josip i Kusić Zvonko i Ivanišević Marina. Zagreb, Laserplus, 2004.

16) Šimunić V. Hormonsko nadomjesno liječenje danas: u Nadomjesno liječenje u endokrinologiji, Solter M. i Vrkljan M., HAMZ, 2004.

17) Šimunić V i sur. Mirena – Konsenzus stručne skupine, Zadar, 2004.

18) Šimunić i sur.: I-IV Konsenzus o hormonskom nadomjesnom liječenju, Fotosoft,2005.

19) Šimunić V. Menoragija. Osnovna načela dijagnostike i liječenja, FotoSoft, Zagreb, 2006.

20) Šimunić V.: Sindrom policističnih jajnika, Fotosoft,2006.

21) Šimunić V i Francetić I. Smjernice u primjeni hormonskog nadomjesnog liječenja, u: Francetić I i Vitezić D. Osnove kliničke farmakologije, Med naklada, Zagreb,2007.

22) Šimunić i sur.: Dobrobit i rizici oralne hormonske kontracepcije. FotoSoft,2008.

23) Šimunić V., Šprem Goldštajn M. Očuvanje plodnosti u žena liječenih od raka dojke. HAZU, Zbornik radova, Zagreb, 2008.

Prof.dr.sc. Velimir Šimunić